Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116693-120020

Vårt uppdrag

Region Stockholms Kompetenscentrum för kultur och hälsa har i uppdrag att verka för att kultur ska integreras i länets ordinarie vård- och omsorgsverksamhet, samt att främja ett integrerat och humanistiskt synsätt på området kultur och hälsa. Kompetenscentrum för kultur och hälsa är den unika part som har i uppdrag att driva denna utveckling långsiktigt.

Kompetenscentrum för kultur och hälsa ska:

  • samla, sprida och främja forskning, metod- och kompetensutveckling vad gäller en kulturunderstödd vård. I uppdraget ingår även att få till stånd samverkan och utbyte mellan målgrupperna i nätverk, arbetsgrupper och seminarier.

  • tydliggöra och medverka till ett ökat närmande mellan olika vetenskapsteoretiska synsätt såsom humaniora, medicin och konstnärlig forskning. I detta uppdrag ligger även en pedagogisk utmaning att synliggöra hur dessa synsätt kompletterar och berikar varandra.

  • verka för att inkludera en kulturunderstödd vård och omsorg i kommunala och regionala styrdokument och arbetsbeskrivningar bidra till ett ökat erfarenhetsutbyte såväl nationellt som internationellt till exempel genom samfinansierade projekt.

  • verka för en ökad kunskap inom relevanta utbildningar på gymnasialnivå och högskole- och universitetsnivå såväl vad gäller hälso- och sjukvårdssektorn, men även inom kulturlivets motsvarande utbildningar.