Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116907-120129

Tillgänglighet på kulturochhalsa.sll.se

Region Stockholms kulturförvaltning står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur www.kulturochhalsa.sll.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Länkarna nedan leder till detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Kulturochhalsa.sll.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss. Du kan också kontakta oss på följande sätt: skicka e-post till info.kultur@regionstockholm.se

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga:

 • Det kan finnas bilder och filmer som saknar alt-text.
 • Det finns filmer som saknar alternativ.
 • Det finns ingen syntolkning till filmer på webbplatsen.
 • Vissa länkar kan ha en otydlig länktext

Problem vid användning med nedsatt synförmåga:

 • Det finns filmer som saknar alternativ.
 • Vissa fält kan sakna korrekt taggning.
 • Vissa texter har längre kontrastförhållande än 4,5:1
 • Vissa länkar kan ha en otydlig länktext
 • Det finns ingen tydlig fokusmarkering på det objekt som är fokuserat.

Problem vid användning med nedsatt färgseende:

 • Vissa texter har längre kontrastförhållande än 4,5:1

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka:

 • Det finns ingen tydlig fokusmarkering på det objekt som är fokuserat.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning:

 • Vissa länkar kan ha en otydlig länktext
 • Det finns ingen tydlig fokusmarkering på det objekt som är fokuserat.

Vår ambition är att åtgärda alla kända tillgänglighetsproblem.

Oskäligt betungande anpassning

Region Stockholms kulturförvaltning åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12§ lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll. Det finns en plan för att bygga en ny tjänst för detta och då kommer denna redogörelse inte längre vara aktuell.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av www.kulturochhalsa.sll.se.

Senaste bedömningen gjordes den 24 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades den 28 juli 2021.


Integritetspolicy

För Kompetenscentrum för kultur och hälsa är Kulturnämnden är personuppgiftsansvarig. Inom kulturförvaltningen finns personuppgiftsbiträde som ansvarar för behandling av uppgifter. Personuppgifter samlas in när du får utskick av oss, använder dig av våra webbplatser eller sociala medier. Vi följer Region Stockholms övergripande Integritetspolicy. Du har rätt att få information om hur dina uppgifter hanteras. Skicka e-post till kompetenscentrum.kultur@regionstockholm.se.