Hoppa till huvudinnehåll

Levande musik i barnsjukvården - ett välkommet avbrott

Ruth Spargo och Joakim Lundström
I ett musikaliskt pilotprojekt på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset vid Södersjukhuset har barn och deras anhöriga fått uppleva levande musik under sin sjukhusvistelse. 

Cellisten Ruth Spargo, klarinettisten Lucy Rugman och gitarrist Joakim Lundström har spelat på barnavdelningar, på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset vid Södersjukhuset, både i korridorer och inne i patientrum. Musiken har skapats i stunden och anpassats efter de barn och familjer som de har interagerat med. Patienterna har också fått välja hur pass delaktiga de önskat vara.

Syftet med projektet är att ge barn och unga tillgång till en levande kulturupplevelse, trots att de ligger på sjukhus.

Översvallande positiv respons

Familjerna som deltagit har fått ett kort att skriva eller rita på för att beskriva hur de upplevt stunden och responsen har varit översvallande positiv. ”Jag älskar det, det är så trevligt!”, ”Tack för att ni sprider glädje!” och ”Underbart! Fint att de får ta del av instrumenten!”, är ett urval av den återkoppling musikerna har fått. 

En uppföljning mot personalen visar att deras inställning till musik i vården blev mer positiv efter besöken än innan.

Projektet finansieras av kulturnämndens Projektstöd kultur och hälsa i samarbete med Kompetenscentrum för kultur och hälsa. 

En film där Ruth Spargo (cello) och Joakim Lundström (gitarr) spelar live för patienter.