Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116737-119883

Rehabilitering med kultur för smärtpatienter

Dans_sjal

I Rehabilitering med kultur får deltagarna ägna sig åt dans, musik och målning. Foto: Filip Carlsson. Syntolkning: En kvinna ler och lyfter en sjal.

Under åren 2016-2018 pågick projektet Rehabilitering med kultur på Danderyds sjukhus för patienter med långvarig smärta. Resultaten visade att kulturaktiviteterna hade positiv effekt på deltagarnas smärtupplevelser. 

Personer med långvarig smärta erbjöds rehabilitering med kultur två tillfällen per vecka under åtta veckor. Deltagarna fick kulturupplevelser som konsert, dansföreställning och konstvisning, och själva delta i aktiviteter inom dans, musik, slöjd, konst och film. Kulturprogrammen sattes ihop av Region Stockholms länskulturfunktioner. 

Gemensamt för deltagarna var att de lever med långvarig smärta, har basala kunskaper i det svenska språket, med visst behov av språktolk. Resultaten visar att kulturaktiviteterna positivt påverkat deltagarnas smärtupplevelse, förbättrat det psykiska välbefinnandet, samt minskat känslan av isolering och utanförskap i samhället. 

Unik forskning om rehabiliteringens effekter

Projektet är unikt eftersom forskats på både från humanistiskt och medicinskt håll. Det har bedrivits kvalitativ forskning med inriktning på deltagarnas erfarenheter och nytta av kulturaktiviteter i rehabiliteringen och  kvantitativ forskning genom omfattande enkätundersökningar före- och efter rehabiliteringen. Utöver detta har medicinska undersökningar gjorts genom blodprover, blodtryck och pulstagning före och efter rehabiliteringen. Utvärdering av rehabiliteringens effekter med resultat kan bidra till områdets evidensbasering och skapa rekommendationer för hur arbete med rehabilitering med kultur på sikt kan bedrivas.

Forskarteamet har bestått av Monika Löfgren, leg sjukgymnast, docent och universitetslektor vid Karolinska Institutet, Georg Drakos, docent i etnologi och Helena Bani-Shoraka, Senior Lecturer in Interpreting Studies, Stockholms universitet.

Citat från anonyma projektdeltagare

”Trots att jag hade ont mådde jag bättre psykiskt efter passen. Önskar att det fanns fler sådana här program som hjälper mig att slippa nedstämdhet.”

 ”Särskilt musiken hjälpte mot nedstämdhet. Även hemma mådde jag bättre när jag kom hem.”

Läs mer:

Kultur får patienter med långvarig smärta att må bättre (nyhet om projektet och slurapporten)