Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116711-119690

Publikationer

De publikationer som visas här speglar kultur och hälsa-områdets djup och bredd och spänner från vetenskapliga utvärderingar av pilotprojekt till publikationer kopplade till olika former av fri forskning inom kultur och hälsa.

Uppdelningen av de utvalda publikationerna i underrubrikerna Humaniora och samhällsvetenskap samt Medicinsk vetenskap är tänkt som en första sortering vid navigering bland alla vetenskapliga artiklar och böcker. Underrubriken Rapporter samlar utvärderingar och översyner sammanställda av olika myndigheter.