Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116736-120224

Projektstöd kultur och hälsa

Är du kulturaktör med ett redan etablerat samarbete med en vårdinstitution inom Region Stockholm? Då kanske du kan söka kulturnämndens Projektstöd kultur och hälsa. Projekten ska erbjuda ett så varierat utbud som möjligt och stor vikt läggs vid aktivt deltagande. Stödet kan sökas fortlöpande under året.
 
Region Stockholm vill genom kulturnämndens Projektstöd kultur och hälsa bidra till att vårdtagare, personal och anhöriga ska få en kulturverksamhet som är återkommande. 
 

Beviljade Projektstöd för kultur och hälsa under 2022

Organisation

Projekt

Belopp

AktiVRa ensk fa/Daniel Kemppi

VR-upplevelser för barn och unga, Astrid Lindgrens barnsjukhus Solna & Huddinge

300 000 kr

AktiVRa ensk fa/Daniel Kemppi

VR för barn vid Lilla Erstagården

50 000 kr

Kultursjukhuset

Clownverksamhet med musik, SÖS Sachsska barnsjukhus och Berättarbyrån,
Astrid Lindgrens barnsjukhus Solna & Huddinge                                             

600 000 kr

Musikbojen

SÖS Sachsska, ALB Huddinge, BUP Rosenlunds sjukhus och Center för sinnestimulering                    

490 000 kr

Clownmedicin - Glädjeverkstan

Clownverksamhet, Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna och Huddinge

700 000 kr

Pysselbyrån

Skapande pyssel, Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna och Huddinge

500 000 kr

Maria Kvist Kåse ensk. firma.

Akustiskt pianot, Dalengeriatriken Aleris, Dalens sjukhus

150 000 kr

Dejviska produktion AB /Emma Lundenmark

Teaterprojekt på mottagningen för nydebuterade psykossjukdomar, Norra Stockholm Psykiatri

300 000 kr

Musikkraft Musik & Hälsa AB

Musik & Hälsa-projekt Capio Sankt Görans Sjukhus avd 23

100 000 kr

Krehab ensk. firma.  

Kreativt skapande ASIH vårdavdelning Stockholm Norr, Palliativ vård, Jakobsbergs sjukhus, Järfälla

200 000 kr

 
Möt några Daniel Kemppi, VR-pedagogen som ville nå barn på sjukhus med ny, kul VR-teknik. Snart visade det sig att VR-lekarna ledde till en rad fysiska förbättringar hos barnen i form av ökad rörlighet och mobilitet. Länk till artikel.