Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116802-120167

Omvårdnad och bemötande med konstnärliga verktyg 7,5 hp

Omvårdnad och bemötande med konstnärliga verktyg 7,5 hp

Kursen Omvårdnad och bemötande med konstnärliga verktyg, 7,5 hp lär ut hur man kan använda musik och rörelse som praktiska verktyg i sitt dagliga arbetet med äldre i vård eller omsorg. 

Det här är en uppdragsutbildning som tagits fram av Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI) i samarbete med Kompetenscentrum för kultur och hälsa och i samråd med konstnärligt verksamma inom vård och omsorg.

Utbildningen bidrar till att uppnå Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom som lyfter fram bemötandemetoder som vårdarsång och strukturerade insatser med musik, sång och dans som redskap i en personcentrerad vård och omsorg. 

LÄS MER:

Utbildning i konstnärliga verktyg för personal inom äldrevården (nyhet)