Hoppa till huvudinnehåll
Porträttbild av Anna Stålberg

Anna Stålberg har utvecklat IACTA-appen med stöd av Region Stockholm. Syftet med appen är att öka barnens förståelse för vad som kommer att hända samt minska eventuell rädsla och på så sätt göra det möjligt för barnen att vara delaktiga i vårdsituationen.

Porträttbild av Anna Östlund

En kravlös fritidsaktivitet för unga som bygger på dansglädje sprider sig i Stockholms län. Den kallas Dansa utan krav och under 2021 har Kulturskolan Stockholm inlett ett pilotprojekt i Farsta.

Illustration av vårdpersonal och patient med en dator

Att skapa en digital berättelse om sig själv när man är patient ger ett kreativt utlopp för tankar och känslor. Nu sprids instruktionsfilmer i digitalt berättande till ett antal verksamheter inom Region Stockholm för att testas av patienter och anhöriga.

Illustration av Linnea Blixt

Nu lanseras en webbkurs om kultur och hälsa öppen för alla intresserade. Kursen beskriver sambandet mellan kultur och hälsa baserad på forskning och beprövad erfarenhet. Se en film där personerna bakom utbildningen presenterar den. 

Två gitarrister underhåller människor på ett demensboende

Nu startar Region Skånes musikinstitution Musik i Syd ett utvecklingscentrum i nära samverkan med hälso- och sjukvården.

Porträttbilder av människor som sjunger och dansar

Den 9 mars 2021 lanseras den ideella organisationen National Centre for Creative Health i Storbritannien.

En hand håller i en uppslagen bok

Under våren 2021 startar en ny universitetskurs i biblioterapi vid Göteborgs universitet. Kursansvarig är biblioterapiforskaren Cecilia Pettersson.

Unga asylsökande och nyanlända mår ofta psykiskt dåligt. Men forskning visar att regelbundna kulturaktiviteter i grupp kan ha en positiv effekt på välbefinnandet. Därför har Akademiskt primärvårdscentrum startat ”Må bra med kultur”.

Sjuksköterskan Christina Grape Viding ville med sitt forskningsteam undersöka vilka effekter kulturella aktiviteter på arbetstid fick för sjukvårdspersonalens välmående.

På bilden: Kaisu Bergh till vänster, Emma Lundenmark till höger

Hur påverkas patienter med nydebuterade psykossjukdomar av att delta i drama- och teaterövningar? Nu startar ett forskningsprojekt med syfte att öka kunskap om kultur som intervention i psykiatrisk vård.

Sidor