Hoppa till huvudinnehåll
Hangandelotustradgard

Öppen konferens i Stockholm arrangerad av nätverket för kultur och hälsa.

Man som sitter. Bild från Äldrepodden

På uppdrag av Kompetenscentrum för kultur och hälsa har Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum följt och stöttat ett projekt kallat Musik som omvårdnadsåtgärd som genomförs vid fyra enheter på Serafens vård- och omsorgsboende i Stockholms stad. 

Barn som spelar Xylofon

Kompetenscentrum för kultur och hälsa inlett en pilot tillsammans med tre barnavårdscentraler: i Skärholmen, Fittja och i Hallunda, som alla är stadsdelar som präglas av höga ohälsotal. Insatsen bygger på det forskningsstöd som visar att musik, sång och lek kan främja relationen förälder/spädbarn.

Nypublicerad artikel om hur kulturaktiviteter i vården kan komplettera den medicinska vården i hälsofrämjande avseende.

Maija Segle Konstenius

Beroendecentrums verksamhetschef, Johan Franck såg en möjlighet att få integrera kulturinsatser även i beroendevården och ett samarbete med Kompetenscentrum för kultur och hälsa. Läs om satsningen här.

Nordic Journal 3

Kompetenscentrum för kultur och hälsa tipsar om ny utgåva av tidskriften Nordic Journal of Arts, Culture and Health som är en open access-tidskrift. tillgänglig för alla att ladda ned. Läs mer i artikeln.

Serafens äldreboende

Stiftelsen Äldrecentrum kommer, på uppdrag av Kompetenscentrum för kultur och hälsa, att utvärdera ett pilotprojekt om hur omsorgspersonalen kan använda musik och sång som ett dagligt verktyg i omvårdnaden av personer med demenssjukdom. Det sker på Serafens vård- och omsorgsboende i Stockholm.

Bebis med xylofon

Sång och lek underlättar anknytning mellan förälder och spädbarn. Under hösten 2021 startar Musiklek på tre barnavårdscentraler längs Stockholms röda tunnelbanelinje: Hallunda BVC, Skärholmen BVC och Fittja BVC. 

Personal står framför en vägg och tittar på ett konstverk i form av bokstäver.

Konstblick är en enkel guide som tagits fram på initiativ av Kompetenscentrum för kultur och hälsa, för att öka intresset för konstverken i Region Stockholm och på så sätt öka välbefinnandet för patienterna.

tre dansande människor

Forskare vid Karlstads och Umeå universitet har fått forskningsmedel till att göra hjärnavbildningsforskning (fMRI) på personer som deltar i Dans för Parkinson, för att fånga hur hjärnan förändras av dansen.

Sidor