Hoppa till huvudinnehåll
porträtt Emily Jenkins

Dans kan göra cancervården mer jämlik!

Emily Jenkins från Move Dance Feel, UK, om dans för cancerberörda och vad forskningen säger.

 

Hör Emily Jenkins berätta om dansens roll i cancervården och hur dans kan bidra till att lindra de fysiska, mentala, känslomässiga och sociala svårigheter som en cancerdiagnos kan orsaka. Emily har grundat Move Dance Feel som är ett prisbelönt kompani för kvinnor som berörs av cancer. Dansen vänder sig både till den som fått en diagnos och till den som stöttar, i syfte att främja hälsa och en likvärdig vård.

Pernilla Hugosson med cittra i knät vid en sjukhussäng.

Genom musikterapi kan familjer på Södersjukhusets neonatalvårdsavdelning få stöd i att knyta an till varandra. Musikterapin ger föräldrarna en möjlighet att för en stund släppa oron och bara vara här och nu med barnen.

Lena Uggla

Tillsammans med biblioteket och Södersjukhuset arrangerar vi en lunchföreläsning om musikterapi, för sjukhusets personal fredag 17 november under Musikterapins vecka. 

dekorativ bild till rapporten När orden inte räcker till
När orden inte räcker till

Ladda ned ny rapport. Den arbetsmodell som presenteras i den här skriften bygger på resultaten från ett projekt med musikterapi och musik som kommunikationsverktyg på Sollentuna sjukhus, Capio, avdelningen för specialiserad palliativ slutenvård (SPSV). Projektet finansierades med medel från Region Stockholms Innovationsfond. 

 

WHO konferens 2023

Kompetenscentrum för kultur och hälsa i Region Stockholm representerade Sverige under den panel som diskuterade förutsättningar och innovationer i respektive medlemsland.

Illustration av två personer

Samtalgsuide att ladda ned hittar du vid kursen "Kultur för hälsa och välbefinnande" på Lärtorget

två personer lutar sig in i baklucka på bil

Studier har visat att musik kan användas både som smärtlindring och för att sänka puls hos personer som är utsatta för kraftig stress. I sitt jobb som palliativvårdsläkare möter Ellen Winberg många personer som befinner sig i livets slutskede. Det innebär att ofta möta människor i kris. Gemensamt för personerna hon möter är att de har en begränsad tid kvar i livet.  

illustration

Nu söker vi Projektsamordnare till Kompetenscentrum för kultur och hälsa

dans för parkinson framför egen dator

För den som har Parkinsons sjukdom kan det vara till stor hjälp att få delta i dans framför en skärm de dagar som kroppen och allmäntillståndet inte mäktar med annat. Det visar en ny rapport av professor Anna Stigsdotter Neely, doktorand Lois Walton och med.dr. Magdalena Eriksson Domellöf. På uppdrag av Kompetenscentrum för kultur och hälsa har forskarna ställt frågor om hur dans i digital form upplevs.

3 författare till rapport om bildterapi

Nu har tre bildterapeuter med stöd av Kompetenscentrum för kultur och hälsa, författat rapporten Bildterapi på neurovetenskaplig grund - Evidensbaserad praktik inom hälso- och sjukvård.

Sidor