Hoppa till huvudinnehåll
dans för parkinson framför egen dator

För den som har Parkinsons sjukdom kan det vara till stor hjälp att få delta i dans framför en skärm de dagar som kroppen och allmäntillståndet inte mäktar med annat. Det visar en ny rapport av professor Anna Stigsdotter Neely, doktorand Lois Walton och med.dr. Magdalena Eriksson Domellöf. På uppdrag av Kompetenscentrum för kultur och hälsa har forskarna ställt frågor om hur dans i digital form upplevs.

3 författare till rapport om bildterapi

Nu har tre bildterapeuter med stöd av Kompetenscentrum för kultur och hälsa, författat rapporten Bildterapi på neurovetenskaplig grund - Evidensbaserad praktik inom hälso- och sjukvård.

skärmbild av film om musikterapi

Kompetenscentrum för kultur och hälsa som genomför pilotinsatser med Hallunda BVC och Barnhälsan Kvarnen i Järfälla, söker nu flera samverkansparter för att skala upp projektet. Se föräldrar och personal berätta om vad projektet har betytt för dem i filmen.

omslag rapport Dans för Parkinson 2023

I denna nya rapport belyser författarna hur metoden Dans för Parkinson i digital form kan genomföras, och hur personer med Parkinsons sjukdom upplever dansen. Frågor ställs om hur dans i digital form via en dator upplevs jämfört med att dansa tillsammans med andra i danssal. Studien har genomförts av forskare vid Karlstad universitet, Umeå universitet och Luleå tekniska universitet, på uppdrag av Kompetenscentrum för kultur och hälsa vid Region Stockholm.

kortlek på bord

Det kan vara svårt att tala om den sista tiden i livet. För att underlätta för den typen av samtal har DöBra-kortleken tagits fram. Det kan kännas främmande att använda kortleken för första gången. Därför har dokumentärfilmen Att hitta in i samtalet gjorts – en film som vård- och omsorgspersonal kan känna igen sig i.

Målning i rapport om Bildterapi

Rapporten Bildterapi på neurovetenskaplig grund, Evidensbaserad praktik inom hälso- och sjukvård har tagits fram med stöd från Region Stockholms Kompetenscentrum för kultur och hälsa. 

Söndag 2 april kl 14.00 presenteras rapporten på Moderna Museet.

Målning av Andreas Eriksson i entréhall

Den 14 februari invigs bibliotekens nya lokaler i Solna. Under dagen erbjuds föreläsningar om allt från informationssökning till musikterapi, samt konstvandringar och quiz. Kompetenscentrum finns på plats med information om senaste forskninngen och om olika hälsofrämjande insatser inom Region Stockholm.

 

Händer som håller varandra

Distanskurs för att träna personer med Parkinson sjukdom.

Under jullovet arrangerar Balettakademien en distanskurs med subventionerad kursavgift med stöd av Region Stockholm. Inga förkunskaper krävs. Kursen hålls av Åsa Åström och Ulrika Liljedahl. 

Ruth Spargo och Joakim Lundström

Kompetenscentrum för kultur och hälsa finns på Sös på tisdag tillsammans med musikterapeuter i Stockholms län.

Foto Den Pedagogiska Designbyrån, Fotograf Hanna Andersson

Musikupplevelser, VR-lek, sjukhusclowner och animation för ukrainska flyktingar i och utanför vården tack vare kulturnämnden i Region Stockholm som beviljat utökad Projektstöd kultur och hälsa.

Sidor