Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116787-118819

Nordisk kultur- och hälsakonferens

Expertpanelen 4 maj 2018. Foto: Johan Spinnell

Syntolkning: Konferensens expertpanel står tillsammans med buketter i händerna. Personer (fr.v.): Benny Marcel, Eva Bergquist, Gunnar Bjursell, Elvira Brattico, Erik Sandøy, Rebecca Gordon-Nesbitt, Max Liljefors och Gunnel Orselius-Dahl. Foto: Johan Spinnell

Kultur och hälsa genom hela livsspannet – ett kunskapsfält med potential
Den 4 maj 2018 hölls en nordisk kultur- och hälsakonferens i Stockholm där nordiska forskare och verksamma inom vård, omsorg och kultur delade med sig av sina erfarenheter. Konferensen var ett nordiskt expertmöte som organiserades av inom ramen för det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2018. 
 
Få en snabb överblick av vad som presenterades på konferensen! Här har vi sammanfattat föreläsningarna på svenska i ett dokument:
 
Ur programmet:
Anna Starbrink

Hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Stockholms läns landsting invigde konferensen med ett välkomsttal. Hon sa bland annat att hon hoppades att socialministern skulle börja intressera sig för kulturfrågor och att kulturministern skulle få upp ögonen för hälsofrågor.

Se Anna Starbrinks tal inspelat, med start 3 min in i klippet.

Läs hela talet här.

Karin Dahlman-Wright

Karolinska Institutets prorektor höll konferensens andra välkomsttal. Hon inledde med att slå fast att homosapiens är en kulturell varelse som kunnat leva vidare med hjälp av kulturen. 

Se Karin Dahlman-Wrights tal inspelat, med start 8 min in i klippet.

Läs hela talet här.

Lord Howarth of Newport

Brittisk parlamentsledamot, var konferensens huvudtalare. Han var vice-ordförande för The All-Party Parliamentary Group on Arts, Health and Wellbeing som kom med rapporten Creative Health 2017. Rapporten sammanställer vetenskapliga belägg för att kultur i olika former har positiva hälsoeffekter under hela människans liv och har rönt mycket uppmärksamhet. Rapporten kan laddas ner gratis här.

Se Lord Howarths föredrag inspelat, startar 15 min in i klippet.

Läs en intervju med Lord Howarth.

Anna Duberg 

PhD och fysioterapeut inom barn- och ungdomspsykiatri i Örebro. Duberg har forskat på dansens potential för att stärka den psykisk hälsa hos tonårstjejer. Hennes dansprojekt har haft mycket goda resultat som sprids som metod över landet.

Se Anna Dubergs föredrag Dancing to promote health among adolescent women

Per Thorgaard 

Medicine doktor på Aalborgs universitetssjukhus i Danmark. Höll ett föredrag om hur framtidens läkande sjukhusmiljöer se ut och hur man kan skapa holistiska miljöer runt patienten. Ambulanser, förlossningskliniker och äldrevårdens korridorer skulle kunna utformas mycket bättre för miljön har betydelse för tillfrisknandet, menade Thorgaard.

Se Per Thorgaard föredrag Creating holistic environments around the patient

Mette L'Orange 

Konstnär, arkitekt och professor på Universitetet i Bergen, Norge. Hon talade om färgens betydelse för dem som vårdas på äldreboenden.

Se Mette L'Oranges föredrag Saturated Space. Colour schemes for elderly in Nursery Homes.

Expertpanel 

Konferensen avslutades med en internationell expertpanel. Kunskapen om kulturens mätbara hälsofrämjande effekter växer, men hur kan beslutsfattare kan få förtroende för områdets? Moderator var Gunnar Bjursell, professor emeritus och grundaren av Den kulturella hjärnan, Karolinska Institutet. 

Medverkande:
* Dr. Rebecca Gordon-Nesbitt, forskare King’s College London, Storbritannien
* Elvira Brattico, professor, Center for Music and the Brain, Aarhus University, Danmark
* Erik Sandøy, VD Aleris Omsorg, Norge
* Gunnel Orselius-Dahl, ordförande kulturnämnden, Stockholms läns landsting
* Max Liljefors, professor och konsthistoriker, Lunds universitet

Se en inspelning av samtalet här.

Benny Marcel

Direktör för Nordiska kulturfonden. Han fick avsluta dagen och sa bland annat att Stockholms läns landsting kommer att spela en viktig roll när det gäller att integrera kunskaperna om kultur och hälsa i praktiken, och väckte frågan kring ett nordiskt samarbete kring kultur och hälsa.

Se Benny Marcels tal, med start 38 minuter in i klippet.

Läs en intervju med Benny Marcel.