Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116989-120275

Om musikterapi

filmruta_musikterapi

På Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning i Norrtälje/Tiohundra erbjuds barn behandling med musikterapi. Möt Ville 11 år som kommer till BUP i Norrtälje där musikterapi numera är en integrerad fast del av verksamheten. BUP i Norrtälje bestämde sig för att satsa på egenfinansierad musikterapi efter att kulturnämndens Projektstöd kultur och hälsa bidragit med medel till Musikbojen. Musikbojen är en stiftelse som verkar för att göra musikterapi tillgänglig som behandlingsform för barn och unga.

filmruta_Lena Uggla

Lena Uggla är medicine doktor och musikterapeut vid Karolinska universitetssjukhuset. Hör henne berätta om musikterapi i filmen från Musikbojen.

filmruta_namn Alexandra Ullsten

Alexandra Ullsten är filosofie doktor i musikvetenskap med inriktning musikterapi och arbetar som musik- och bildterapeut vid Rehabiliteringen specialistvård på Centralsjukhuset i Karlstad, Region Värmland.

filmruta_Alexandra Ullsten

Så här kan föräldrar göra för att lugna sitt spädbarn när blodprov ska tas.

filmruta intervju Pernilla Hugoson

Pernilla Hugoson är musikterapeut och doktorand och arbetar på neonatalvårdsavdelningen på Södersjukhuset samt på Hallunda barnavårdscentral.

 

Vad är musikterapi?

Musikterapi är en kompletterande behandling med rötter i första och andra världskriget. Goda resultat som soldater med posttraumatisk stress uppvisade, utvecklades till standardiserade metoder och under 1950-talet etablerades musikterapi som en komplementär behandlingsform. Positiva erfarenheter har redovisats från tidig musikstimulering under pågående intensivvårdsbehandling till sena faser när patienter behöver stöd för att hitta en ny identitet och lära sig leva med sin skada/sjukdom.

I Stockholms län finns det idag 10 platser där musikterapi används i verksamheten. 

Här finns musikterapeuter i Stockholmsregionen:

  • Barn- och ungdomspsykiatri Tiohundra, Norrtälje
  • Capio palliativ slutenvård Sollentuna
  • Neonatalavdelningen KS Huddinge
  • Neonatalavdelningen Sachsska barnsjukhuset Södersjukhuset AB
  • Barn- och ungdomspsykiatri Rosenlunds sjukhus
  • CAST- cellterapi och allogen stamcellstransplantation, KS Huddinge
  • Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna och Huddinge
  • Center för sinnestimulering, Habilitering och hälsa, Sabbatsbergs sjukhus
  • BVC Hallunda
  • BVC Barnhälsan Kvarnen Jakobsberg

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta Ulrika Lindblad på Kompetenscentrum för kultur och hälsa.