Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116930-120161

Musikterapeut, 180 hp

Musikterapeut, 180 hp

Kandidatutbildningen Musikterapeut på KMH i Stockholm ger kunskaper om sambandet mellan musik och människors hälsa och välbefinnande. Efter avslutad utbildning kan du använda musik och musicerande för att främja hälsa och som terapeutiskt redskap för barn, vuxna eller äldre. 

Musik, hälsa och välbefinnande, 15 hp

KMH ger också kursen Musik, hälsa och välbefinnande. Genom teori och praktiska övningar ska deltagarna i kursen utveckla förståelse för hur hälsa och välbefinnande kan främjas av musik. Kursen bygger på varierande arbetsformer, där den studerande har en aktiv roll, exempelvis i olika fallbeskrivningar i seminarier, strukturerade gruppsamtal och praktiska övningar.