Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116877-120153

Må bra med kultur för asylsökande

Unga asylsökande och nyanlända är en grupp som ofta lider av psykisk ohälsa. I ett projekt för målgruppen prövades olika kulturprogram en gång i veckan under åtta veckor, eftersom regelbundna kulturaktiviteter kan bidra till bättre välbefinnande.

Det är Akademiskt primärvårdscentrum (APC) i Region Stockholm som har initierat projektet ”Må bra med kultur” och Kompetenscentrum för kultur och hälsa ingår i projektets styrgrupp.

Tre kulturgrupper, i Farsta, Botkyrka respektive Norrtälje har genomförts med kulturaktiviteter som till exempel dans, teater, musik och konst. En lokal kulturkoordinator från respektive kommun ansvarar för att ta fram var  kulturprogram utifrån de lokala förutsättningarna. Aktiviteterna leds av utbildade kulturpedagoger.

Må bra med kultur är ett koncept som kan tillämpas på initiativ av såväl vård- omsorg som kommun. Kontakta oss på Kompetenscentrum för att mer information.

Läs mer: Unga asylsökande prövar kultur för att främja hälsa (nyhet januari 2021) 

FAKTA

  • Efter starten med tre grupper har ytterligare sju grupper planerats.
  • Akademiskt primärvårdscentrum (APC) genomför projektet med statliga Uppdrag psykisk hälsa-medel som hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm fördelar.
  • Kompetenscentrum för kultur och hälsa deltar i styrgruppen för ”Må bra med kultur” och har fungerat som en kunskapsförmedlare av kulturens påverkan på hälsa.