Hoppa till huvudinnehåll

Ökat välmående med kulturella aktiviteter för vårdpersonal

Sjuksköterskan Christina Grape Viding ville med sitt forskningsteam undersöka vilka effekter kulturella aktiviteter på arbetstid fick för sjukvårdspersonalens välmående.

Att arbeta inom hälso- och sjukvården innebär ofta en krävande och tung arbetsbelastning. Christina Grape Viding har i sitt doktorandprojekt studerat kulturella aktiviteters inverkan på hälsa och välbefinnande på vårdpersonal som deltagit i gemensamma kulturaktiviteter på arbetstid.

Flera personalkategorier inom vårdsektorn deltog 

Hon delar sin tid mellan att forska på kulturella aktiviteters inverkan på hälsa och välbefinnande och en anställning som sjuksköterska på Gustavsbergs vårdcentral. I sitt doktorandprojekt ingår en studie om effekterna av att låta personalen på tre olika vårdcentraler i Stockholmsområdet få pröva på kulturella aktiviteter en gång per vecka under tio veckor. Flertalet personalkategorier deltog i studien, såsom receptionister, sjukgymnaster, undersköterskor och läkare.  

Initiativet till projektet togs i samråd med Eva Bojner Horwitz, professor i musik och hälsa vid Kungliga musikhögskolan, som sedan tidigare byggt modeller för kulturhälsoforskning inom vårdsystem. Personalen på de tre utvalda vårdcentralerna fick komma med önskemål på aktiviteter att pröva på, vilket resulterade i ett valbart utbud med bland annat målning, yoga, line dance, skulptur och qi gong. Efter tio tillfällen genomfördes gruppintervjuer med deltagarna för att utvärdera upplevelsen av deltagandet i projektet. 

Midre stressade och mer avslappnade

- Sammantaget tyckte de medverkande att det varit givande. De upplevde att de blev en mer personifierad grupp och att arbetsklimatet blev mindre hierarkiskt. Flera av deltagarna uppgav att de blev gladare och stimulerade över att få lära sig något nytt och att de kände sig mindre stressade och mer avslappnade, berättar Christina Grape Viding.

En förutsättning för att studien skulle kunna genomföras var att det fanns extern finansiering och ett stöd från chefshåll samt att aktiviteterna planerades in under arbetstid för att deltagarna skulle kunna prioritera att vara med.

Fylla på med energi genom kultur

Nu arbetar Christina på delar av sin tid med sin avhandling om kulturella aktiviteter och hälsa där studier ingår som också handlar om amatör- och professionella sångare samt "Kulturpaletten", där kvinnor med utmattningssymtom fått testa på olika kulturella aktiviteter.

- Kultur kan påverka oss människor på många goda sätt. Hur skulle världen se ut utan musik, dans, färg, form och smak? Mycket viktigt speciellt nu i coronatider där till exempel hälso- och sjukvårdspersonal kan fylla på med energi och ork genom kultur. 

Läs mer: Hela artikeln i fulltext på engelska finns här

Bild: Christina Grape Viding.