Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116908-120279

Konst, kultur och hälsa, 7,5 hp

Konst, kultur och hälsa, 7,5 hp

Lunds universitet arrangerar uppdragsutbildningen Konst, kultur och hälsa 7,5 hp. Kursen ger kunskap om hur kultur kan främja hälsa och vänder sig brett till personal inom vård och omsorg. 

Institutionen för kulturvetenskaper vid Lund universitet ger kursen tillsammans med primärvården i Region Skåne. Syftet är att ge fördjupande kunskaper om konst, kultur och estetik som resurs inom hälso-, vård- och omsorgsarbete.

Målgrupper för kursen är personal inom vård och socialt arbete samt personal och vid kulturinstitutioner samt till alla med intresse för det tvärfackliga fältet kultur och hälsa. Stort fokus ligger på ny vetenskaplig forskning om hur engagemang i konstarterna kan främja hälsa, välbefinnande, läkande och rehabilitering. 

Kurskod: KOVU02

Högskolepoäng: 7,5
Kurstillfälle: höstterminen 2023 (13–15 sep., 12–13 okt., 9–10 nov. och 7–8 dec. 2023) 
Alla dagar kl. 09.00–16:00 om inte annat anges. 
Studiesätt: kvartsfart, dagtid. All undervisning sker på svenska.
Avgift: 11 000 kr exklusive moms
Sista anmälningsdag: 2023-07-31, anmälan är bindande.

Anmälan sker via Lund University Commissioned Education, LUCE: Konst, kultur och hälsa