Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116884-120146

Följeforskning om metoden Dans för Parkinson

Metoden Dans för Parkinson har visat sig ha påverkan gällande motorik, balans och förbättrad livskvalitet för personer med Parkinsons sjukdom. Kompetenscentrum för kultur och hälsa ger stöd för följeforskning med syfte att öka kunskaperna om de faktiska effekterna av Dans för Parkinson.

Det är professor Anna Stigsdotter Neely från Karlstads universitet som har fått i uppdrag att genomföra forskningsstudien. Forskningen ska resultera i ett bidrag i utvecklingen av icke-invasiva hälsofrämjande behandlingsmetoder som kan lindra symtom och öka välbefinnandet hos personer med Parkinsons sjukdom.

På sikt kan denna typ av följeforskning möjliggöra studier av mer robust design och således ytterligare bidra till kunskapsutveckling inom området om kultur och hälsa såväl i Sverige som internationellt.

Fler nyheter om Dans för Parkinson: 

Ny studie ska undersöka hur hjärnan förändras av Dans för Parkinson (september 2021) 

Forskning följer effekten av digital Dans för Parkinson (juni 2020)

Satsning för fler till Dans för Parkinson här (oktober 2019)

Se en informationsfilm om forskningsprojektet med Malin Anclair från Kompetenscentrum för kultur och hälsa, och Åsa N Åström, danspedagog på Balettakademin.

Se en film där Dans för Parkinson utövas på distans under ledning av danspedagogen Åsa N Åström: 

Dans för Parkinson görs i samarbete med Balettakademien, se information och anmälan till Balettakademins kuser här.