Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116916-120085

Filmer om kultur för hälsa

Att kultur och hälsa hänge ihop kan verka som något abstrakt. Men när kulturinsatser filmas kan det bli lättare att förstå på vilket sätt kultur kan ha betydelse för hälsan. Här är några kulturmetoder som Kompetenscentrum för kultur och hälsa stöttat inom vård, hälsa och omsorg.  

Dans för Parkinson

Den evidensbaserade metoden Dance for PD, är något Kompetenscentrum för kultur och hälsa följt och stöttat. Här är filmen om Bengt som berättar hur dansen hjälpt honom när han blev sjuk. Filmen är gjord av WHO:s projekt Arts and Health Stories.

 Läs mer om följeforskning på Dans för Parkinson

Musikmöten i coronatider

Under coronapandemin har Ulla Olsson, kulturansvarig på Handengeriatriken, fått hitta nya vägar för kulturen istället för att hålla i gruppverksamhet. Under pandemin spelar hon musik för de patienter som vill, inne i deras egna rum.

Läs mer om musikmöten i coronatider

Dansa utan krav

Dansa utan krav är en metod för att främja psykisk hälsa hos unga. I den här filmen möter vi representanter från Tyresö kommun i Stockholms län som berättar om hur de lyckats bygga upp ett bra samarbete och vilken effekt dansen har på deltagarna. Medverkar gör kulturskolechef Christina Holm, dansinstruktör Mandella Bjerking, kommunpolitiker Thomas Sundblad och skolsköterskan Roya Karimaghaee.

Läs mer om Dansa utan krav

Dans på Handengeriatriken

Patienter på Handengeriatriken Praktikertjänst N.Ä.R.A. fick under våren 2018 möjlighet att dansa en dag i veckan med danspedagogen Åsa N Åström. Syftet är att få röra sig kreativt i mindre grupp utan krav på prestation. Projektet skedde i samarbete mellan sjukhuset och Kompetenscentrum för kultur och hälsa. Idag är dansen helt integrerad som gruppverksamhet och genomförs av vårdens egen personal. 

Läs mer om dans på Handengeriatriken här

Ulltovning för seniorer

Mötesplats Hammarbyhöjden är ett aktivitetscentrum i södra Stockholm för seniorer. Här har man arrangerat kurser med kultur på initiativ av Skarpnäcks stadsdelsförvaltning med kunskapsstöd från Kompetenscentrum för kultur och hälsa. En av kurserna var tovning med ull leddes av två slöjdpedagoger från Sinnenas Verkstad, förmedlade via hemslöjdskonsulenterna i Region Stockholm.

Ambassadörer för kultur och hälsa

En tongivande röst i debatten om kultur och hälsa är den brittiske parlamentsledamoten Lord Howarth of Newport. Han ligger bakom National Centre for Creative Health (NCCH), ett nystartat brittiskt centrum som vill driva frågor om kulturens vikt för hälsan, och rapporten "Creative Health: The Arts for Health and Wellbeing". Kompetenscentrum för kultur och hälsa intervjuade honom under konferensen "Culture and health across the lifespan" i Stockholm 2018.