Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116844-119838

Dansa utan krav - en metod för ungas hälsa

Illustration av Linnea Blixt

Illustration: Linnea Blixt.

Tjejer i tonåren med återkommande psykosomatiska besvär kan förbättra sin hälsa genom att delta i kravlös dans två gånger i veckan, utan fokus på prestation. Region Stockholm erbjuder stöd för att lyckas starta upp samarbeten i dansmetoden som en insats för ungas psykisk hälsa.

Hittills har Region Stockholm subventionerat 40 utbildningsplatser i insatsen Dansa utan krav genom Kompetenscentrum för kultur och hälsa. Vi har tagit fram en handbok för kommuner som vill starta upp Dansa utan krav. Vi hjälper också till att matcha dansinstruktörer och kommuner vid behov. Flera kommuner i landet och i Stockholm har redan dragit igång och resultaten är positiva. Anna Duberg, grundaren till metoden Dans För Hälsa, som hon skrev sin avhandling på, utbildar själv nya instruktörer. 

Så här går insatsen till

  • En grupp om cirka 12 deltagare träffas två gånger i veckan under två terminer i en lokal som lämpar sig för dans. Gruppen jobbar med koreografier inom olika dansgenrer men också med avslappningstekniker.
  • Kulturskolan kan vara den samarbetspart som håller i kurserna. Ett studieförbund kan också ha lämpliga lokaler och en utbildad instruktör.
  • För att leda en grupp i Dansa utan krav krävs en instruktör som är utbildad i metoden.
  • Ett nära samarbete med elevhälsan eller en ungdomsmottagning underlättar, eftersom det är de som har kontakt med målgruppen och kan bjuda in och motivera dem att delta.

Tydliga vinster för hälsan

Den kravlösa dansen ger de unga ett tillfälle att uppleva kroppen på ett positivt sätt. Fokus på de egna problemen minskar, istället växer självtilliten och tillhörighet i gruppen. Resultaten pekar på en ökad självskattad hälsa, minskad smärta, trötthet och stress men också minskad användning av smärtstillande medicin. Ofta läggs en grund till fortsatta positiva levnadsvanor. Insatsen ger tydliga hälsoekonomiska vinster eftersom den är billig i förhållande till vinsterna i livskvalitet. Den kan även ge besparingar inom elevhälsan på grund av färre besök hos skolsköterskan. 

Se filmen om Dansa utan krav i Tyresö kommun 

Finansiering

Kostnaden för själva kurserna består av arvode till instruktör och lokalkostnader. Det ansvarar den enskilda kommunen för. Region Stockholm bidrar med den subventionerade utbildningen av instruktörer i Anna Dubergs dansmetod. Vi kan ge stöd i uppstarten i form av matchning mellan kommun och instruktör, informationsmaterial samt nätverksmöten.  

Kontakt och mer information

Våra nyheter

Dansa utan krav sprider sig i Stockholm (juni 2021)

Metoden Dansa utan krav etableras i Region Stockholm (januari 2019)

Om metoden i media

Rena hälsopillret för unga tjejer SVT Örebro (juni 2019)

Kravlös dans får tjejer att må bättre psykisk- nu prisas forskaren SVT Örebro (juni 2019)

Kravlös dans hjälper mot psykisk ohälsa för unga Dagens Medicin (maj 2019)

Dans får unga tjejer att må bättre psykiskt Studio Ett, Sveriges Radio (maj 2019)