Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116697-119907

Bakgrund

Så etablerades Kompetenscentrum för kultur och hälsa i Region Stockholm:

  • Enligt Region Stockholms framtidsplan ska kultur utgöra en integrerad del av för hälso- och sjukvården. Både forskning och erfarenhet har länge visat att kulturupplevelser har en positiv inverkan på hälsan.

  • I budgeten för 2016 fastslogs att ett kompetenscentrum för kultur och hälsa skulle inrättas, med ambitionen att integrera kultur i vård och omsorg.

  • Under 2016 genomfördes en förstudie som utredde möjligheter och förutsättningar för utvecklingen av ett kompetenscentrum.

  • Förstudien visade att mycket av den kulturverksamhet som finns inom länets äldreomsorg och landstingets vård fungerar väl, men det saknades etablerade strukturer för ett hållbart arbete på längre sikt.

”Som det ser ut nu vilar den ofta på enskilda eldsjälars initiativ. Kompetenscentrumet kommer att ge oss verktyg för att skapa ett mer långsiktigt och verksamhetsintegrerat arbete” sa kulturförvaltningens chef Eva Bergquist då.

  • Mellan 2016-2018 drevs Kompetenscentrum för kultur och hälsa som ett projekt inom dåvarande Stockholms läns landsting, nuvarande Region Stockholm. Det blev en permanent verksamhet 1 oktober 2018.