Hoppa till huvudinnehåll

Välkommen på nyinvigning i Solna

Målning av Andreas Eriksson i entréhall

Den 14 februari invigs bibliotekens nya lokaler på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Under dagen lyfts bibliotekens roll i vården med föreläsningar om allt från informationssökning till musikterapi, samt konstvandringar och quiz. Föreläsningarna ges i salen Clarence Crafoord bredvid Medicinska biblioteket och aktiviteter pågår i Lilla biblioteket i entréhallen hela dagen. 

Kompetenscentrum för kultur och hälsa medverkar med flera programpunkter som handlar om kultur som hälsofrämjande insatser. Träffa våra medarbetare på plats för information om forskning, projekt och metoder inom kultur och hälsa. Välkommen!

Sune Bergstöms-salen

11.00 och kl 13.00 Guidade konstvisningar i huvudentrén.

Konstavdelningen på kulturförvaltningen finns på plats och berättar om konsten i sjukhusbyggnade.  Begränsat antal platser till visningarna - först till kvarn.
Cecilia von Schants, ansvarig för förmedling av konst och Martin West, projektledare konst.

 

PROGRAM I LILLA BIBLIOTEKET sker i entréhallen bredvid Pressbyrån

10:00 - Invigning av Lilla biblioteket. Annika Tibell, FoUUI-direktör, Karolinska Universitetssjukhuset, inviger.

 

PROGRAM FÖR MEDICINSKA BIBLIOTEKET sker i föreläsningssal: Clarence Crafoord (A5:04)

10:15 - Invigning av Medicinska biblioteket, A5:06

Cecilia Pettersson

10:30 - Cecilia Pettersson: Kreativ interaktiv biblioterapi för kvinnor med psykisk ohälsa efter förlossning

Cecilia Pettersson är fil. dr i litteraturvetenskap och verksam som forskare och lektor i litteraturvetenskap och teaterstudier vid Göteborgs universitet. Hennes forskningsområden inkluderar biblioterapi, moderskapsforskning och berättelser om psykisk ohälsa. Hon har utfört ett antal empiriska studier av biblioterapi och skrivit boken Biblioterapi. Hälsofrämjande läsning i teori och praktik, utgiven på Appell förlag 2020. I sin forskning undersöker hon bland annat hur läsning och samtal om litteratur kan påverka hälsa och välbefinnande.

Föreläsningssal: Clarence Crafoord (A5:04)

Lena Uggla

12:30 - Lena Uggla: Musikterapi med barn som går igenom stamcellstransplantation

Författarpresentation:

Lena Uggla är med. dr och musikterapeut och arbetar på Astrid Lindgrens barnsjukhus, Pedagogiskt Resurscentrum (PRC) och på Allogen Stamcellstransplantation (CAST), Karolinska Universitetssjukhuset. Hon har lång erfarenhet av arbete med barn och musik. I sitt arbete på sjukhuset träffar hon barn med många olika diagnoser och sjukdomstillstånd. 2019 disputerade hon på Karolinska Institutet med avhandlingen Musikterapi – en intervention som påverkar livskvalitet och hälsa hos barn som genomgår hematopoetisk stamcellstransplantation.

Föreläsningssal: Clarence Crafoord (A5:04)

Pernilla Hugoson

13:00 - Pernilla Hugoson: Singing Kangaroo – en familjecentrerad musikterapeutisk intervention med för tidigt födda barn och deras föräldrar

Författarpresentation:

Pernilla Hugoson är doktorand och arbetar med forskningsprojektet Singing kangaroo – a family centered music therapy intervention for preterm babies and their parents, ett samarbetsprojekt mellan Karolinska Institutet och Helsingfors universitet. Hon är musikterapeut och arbetar på Neonatalvårdsavdelningen på Sachsska barn och ungdomssjukhuset på SÖS. Hon har tidigare arbetat som musikterapeut inom demensvård och har även lång erfarenhet av att arbeta med barn med autism och andra funktionsnedsättningar.

Föreläsningssal: Clarence Crafoord (A5:04)

​Hela programmet finns på Karolinska Universitetssjukhusets webbplats.

Kompetenscentrum för kultur och hälsa medverkar med program i nyinvingningen av biblioteken på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.