Hoppa till huvudinnehåll

Vad är musikterapi?

Musikterapi på neonatal. Foto Paulina Westerlind

Musikterapi kan användas som komplement i vård och omsorg på olika sätt. Tack vare kulturnämndens Projektstöd för kultur och hälsa har flera verksamheter i länet satsat på musikterapi, exempelvis Sachsska barn- och ungdomssjukhuset på Södersjukhuset i Stockholm. Här finns Pernilla Hugosson verksam inom neonatalvården. I vår film svarar hon på frågor om på vilket sätt hon tycker att kultur kan komplettera dagens hälso- och sjukvård.

"De som främst blir erbjudna musikterapi på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset är familjer med för tidigt födda barn, familjer med barn som har svåra medicinska komplikationer eller barn till mammor med missbruksproblem, där det fi nns behov av att stödja samspelet mellan mor och barn. Att få ett för tidigt fött barn är en form av trauma som kan orsaka stor stress och försvåra anknytning. Det är inte säkert att de naturliga föräldrainstinkterna hinner slå på direkt. De små barnen är väldigt känsliga och musikterapi handlar om att stödja barnens utveckling genom sinnesstimulans via föräldrarnas röster och kroppskontakt.

På neo är man sedan länge van vid att göra föräldrarna delaktiga och främja anknytning genom att till exempel sitta hud mot hud med barnet. I musikterapin kan föräldrarna få stöd och bli medvetna om vikten av att använda sina röster i kommunikationen med barnen genom att mjukt nynna och sjunga. – Att sjunga för sitt barn väcker mycket känslor. Föräldrarna behöver ofta stöd i att våga använda sina röster. Jag jobbar mycket med andning och när barnet ligger tätt mot bröstet känner och hör det förälderns hjärtslag. När föräldern sjunger vibrerar bröstbenet så att barnet både hör och känner rösten. Det blir som en massage för barnet, tryggt och välbekant, berättar Pernilla.

Föräldrar och personal upplever att både barnen och de själva blir lugna av sången. – Sången ger föräldrarna en känsla av att de gör något gott för sitt barns utveckling, att de kan ge något som ingen annan kan ge och det stärker relationen. Som musikterapeut är jag ingen underhållare, jag ger inte behandling i traditionell bemärkelse utan min uppgift är att stödja föräldrarna så att de i sin tur kan stödja sitt barn känslomässigt, avslutar Pernilla." Text Erica Löfstedt, Sös magasin  

Idag finansieras en halvtidstjänst av Musikbojen och av Sachsska barn- och ungdomssjukhuset. Fler musikterapeuter finns i Stockholms län, som exempelvis vid BUP i Norrtälje.

LÄNKTIPS

Vill du läsa mer om musikterapi för bebisar så finns en låst artikel publicerad på DN.

Läs mer om Projektstöd kultur och hälsa på kulturförvaltningens webbsida.

Länk till Musikbojen, mottagare av kulturnämndens Projektstöd för kultur och hälsa

Kort film där Pernilla Hugosson svarar på frågor om på vilket sätt hon tycker att kultur kan komplettera dagens hälso- och sjukvård. Denna artikeln handlar om musikterapi och Pernilla Hugossons arbete på neonatalvårdsavdelning på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset på Sös. Länkar går till vidare läsning om musikterapi och kulturnämndens Projektstöd för kultur och hälsa som bidragit till Musikbojens musikterapiverksamhet. Musikterapeuter är utbildade på Kungliga Musikhögskolan eller på motsvarande högskolor utanför Sverige och är registrerade hos SAM – Sveriges Akademiska Musikterapeuter.