Hoppa till huvudinnehåll

Utbildning i konstnärliga verktyg för personal inom äldrevården

SMI huvudbyggnad
Nu är det möjligt för den som arbetar med äldre inom vård och omsorg att fortbilda sig i att använda musik, sång och rörelse som praktiska verktyg i det dagliga arbetet. En högskolekurs har tagits fram av Stockholms Musikpedagogiska Institut, SMI, i samarbete med Kompetenscentrum för kultur och hälsa vid Region Stockholm. 

Uppdragsutbildningen Omvårdnad och bemötande med konstnärliga verktyg 7,5 hp startade sin första kurs i januari 2019 på Stockholms Musikpedagogiska Institut, SMI. Kursen är förankrad i aktuell forskning och har utformats tillsammans med flera erfarna konstnärligt verksamma inom vård och omsorg. Den riktar sig till den som arbetar med äldre inom vård och omsorg.

Kursen ges under tre terminer och är integrerad med deltagarens praktiska arbete. Även den som saknar högskoleutbildning kan anmäla sig till kursen.

Mer än bara "underhållning"

Vid en informationsträff om den kommande uppdragsutbildningen hälsade kulturförvaltningens förvaltningschef Eva Bergquist välkommen tillsammans med SMI:s rektor Ian Plaude. Katarina Lindblad, musikterapeut och doktorand, som har skrivit rapporten Musik som omvårdnad på demensboende i samarbete med FoU Nordost, berättade om aktuell forskning och fördelarna med att integrera musik i rutinerna.

- Musik kan vara så mycket mer än ”underhållning” när man arbetar med äldre människor. Det kan vara en jag-stärkande omvårdnadsinsats som underlättar många vardagliga möten och situationer för både boende och personal. Stressreducerande hormoner aktiveras av musik vilket kan minska oro och nedstämdhet. Musiken kan också tvärtom bidra till att stimulera till ökad aktivitet, alldeles beroende på vilket sammanhanget är, säger Katarina Lindblad.

Vill förändra äldreomsorgen

Monica Berglund, direktör på Tre stiftelser och Årets hälsofrämjande chef, vill förändra äldreomsorgen i grunden. Där kommer musiken och kulturen in.

- Vi har övergett begrepp som boende, klienter och säger nu hyresgäster. Plötsligt blir det mycket tydligare vilken relation vi som arbetar ska ha med hyresgästerna, säger hon.

”Aktivitet” är ett annat begrepp som övergetts på hennes fyra äldreboenden. Istället erbjuds kultur i vid bemärkelse.

- Vårt kärnuppdrag är att äldre ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande och då utgår vi ifrån vad socialtjänstlagen föreskriver. Det är alltså inte att städa, tvätta och bädda utan att ha ett salutogent förhållningssätt och ta till vara på varje människas resurser – även personalens. För att må bra måste människor, oavsett ålder, få uppleva tillvaron som meningsfull och begriplig. 

Till utbildningen: 

SMI:s kurs Omvårdnad och bemötande med konstnärliga verktyg (extern länk) 

Sidan uppdaterad 2022-11-21

Bild av SMI:s entrébyggnad. Foto: SMI