Hoppa till huvudinnehåll

Unga asylsökande prövar kultur för att främja hälsa

Unga asylsökande och nyanlända mår ofta psykiskt dåligt. Men forskning visar att regelbundna kulturaktiviteter i grupp kan ha en positiv effekt på välbefinnandet. Därför har Akademiskt primärvårdscentrum startat ”Må bra med kultur”.

Regelbundna kulturaktiviteter i mindre grupp under professionell ledning har visat sig ha god effekt på människors hälsa. Akademiskt primärvårdscentrum (APC) i Region Stockholm har därför inlett projektet ”Må bra med kultur” i fyra kommuner. Modellen bygger på att kulturaktiviteter ordineras och följs upp av primärvården för unga asylsökande och nyanlända mellan 15 och 20 år som riskerar eller lider av psykisk ohälsa.

- Många asylsökande ungdomar som har kommit till Sverige mår inte särskilt bra. Nu får de möjlighet att tillsammans med andra uttrycka sig kreativt och använda sina friska resurser, säger Ulrika Lindblad, strategisk samordnare vid Kompetenscentrum för kultur och hälsa.

Goda resultat

Under 2019 togs modellen fram och testades i Farsta (Stockholms stad), Botkyrka respektive Norrtälje med goda resultat. Ungdomarna hade ordinerats att delta i kulturaktiviteterna via sin vårdcentral; Capio VC Rågsved och Flyktinghälsan, Tiohundra i Norrtälje samt skolhälsovården vid S:t Botvids gymnasium. Parallellt utformade varje kommun ett kulturprogram utifrån lokala förutsättningar, till exempel med dans, teater, musik och konst.

Syftet med kulturaktiviteterna är att stärka eller locka fram ungdomarnas friska resurser och att tillsammans få uppleva och skapa under ledning av professionella och speciellt utbildade kulturpedagoger. Fokus under träffarna är inte på asylprocessen. Träffarna är gratis och vid varje tillfälle har tid avsatts till att fika och umgås.

Kompletterar primärvårdens verktygslåda

- Det är så roligt att det är primärvården själv som tillsammans med kulturlivet vill bygga sin kompetens om hur kulturen kan komplettera vårdens verktygslåda vad gäller psykisk hälsa, säger Ulrika Lindblad.

För primärvården kan ”Må bra med kultur” bli en användbar modell som bygger på hur en hållbar samverkan mellan vården och kultursektorn kan utformas i praktiken. I februari 2021 görs en större pilotstudie som kommer att följas upp. Om resultaten visar sig positiva kommer vården att ta ställning till om ”Må bra med kultur” kommer att vara bärkraftigt nog att spridas vidare ut i länets primärvård.

Se filmen om projektet Må bra med kultur i Farsta: 

FAKTA Må bra med kultur

  • Tre grupper startade under 2019, sju grupper till planeras under 2021, efter corona. 
  • Akademiskt Primärvårdscentrum (APC) genomför projektet på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
  • Kompetenscentrum för kultur och hälsa ingår i styrgruppen för ”Må bra med kultur” och har fungerat som initiativtagare och kunskapsförmedlare av kulturens påverkan på hälsa.

Läs mer: Må bra med kultur för asylsökande (projektsida)