Hoppa till huvudinnehåll

Ny utgåva av Nordic Journal of Arts, Culture and Health

Nordic Journal 3

Nordic Journal of Arts, Culture and Health är en open access-tidskrift som vänder sig till forskare och studenter vid akademiska institutioner, utövare som arbetar med konst och kultur inom vård och omsorg, utbildning, statliga institutioner, media och andra intressenter från den breda allmänheten.

Tidskriften ger en plattform för publicering och debatt inom det tvärvetenskapliga området konst och kultur inom hälso- och sjukvård och hälsofrämjande. Syftet med tidskriften är att bidra till spridning av forskning, kunskap och praktikerfarenhet inom konst-, kultur- och hälsoområdet.

Den senaste utgåvan finns tillgänglig som pdf och tillgängligt för alla. Länk till pdf-fil på Idunns webbplats.

 

Nordic Journal of Arts, Culture and Health syftar till att:

  • Stärka konst- och hälsoområdet i de nordiska länderna och globalt
  • Bidra till den växande kunskapen inom området ur nordisk och internationell synvinkel
  • Dokumentera befintliga projekt för att säkerställa att värdefull kunskap upprätthålls och delas
  • Ge nordiska politiker och beslutsfattare en evidensbas för beslutsfattande
  • Tidskriften definierar "hälsa" brett, vilket inkluderar fysisk, mental, känslomässig, kulturell, existentiell, andlig, yrkesmässig, social och samhällelig hälsa.
  • Tidskriften publicerar artiklar på danska, engelska, norska och svenska.

Tidskriften är utgiven av Scandinavian University Press (Universitetsforlaget AS) på uppdrag av Nationellt centrum för kultur, vård och omsorg (Norge), Högskolan i Volda (Norge), Kulturförvaltningen, Region Skåne (Sverige), Primärsjukvården, Region Skåne (Sverige) , Kompetenscentrum för kultur och hälsa, Region Stockholm (Sverige), Aalborg Universitet (Danmark), Kungliga Musikhögskolan (Sverige), Åbo yrkeshögskola (TUAS) (Finland) och Uniarts Helsinkis CERADA Research Center (Finland).

Peer review

Alla forskningsartiklar som anses relevanta för publicering i tidskriften granskas av minst två anonyma akademiska referenter utan anknytning till författaren. Dessutom granskas artikeln av tidskriftens redaktörer och det slutliga beslutet om publicering av artikeln fattas av chefredaktören. Tidskriften utövar "dubbelblind" peer review, där både recensenter och författare förblir anonyma för varandra.