Hoppa till huvudinnehåll

Ny studie ska undersöka hur hjärnan förändras av Dans för Parkinson

tre dansande människor
Forskare vid Karlstads och Umeå universitet har fått forskningsmedel till att göra hjärnavbildningsforskning (fMRI) på personer som deltar i Dans för Parkinson, för att fånga hur hjärnan förändras av dansen.

Som fortsättning på en tidigare studie finansierad av Kompetenscentrum för kultur och hälsa, ska Karlstads och Umeå universitet nu undersöka hur hjärnan förändras efter 10 veckors dansträning för personer med Parkinsons. Det är psykologiprofessor Anna Stigsdotter Neely med doktorander som har fått forskningsmedel till att göra hjärnavbildningsforskning, (så kallad fMRI) på personer som deltar i Dans för Parkinson.

Förändringar i livskvalitet och funktionsförmågor 

Pilotstudien med sex deltagare kommer att studera vilka strukturella och funktionella hjärnförändringar som sker på grund av dans. Likaså kommer livskvalitet, motoriska och kognitiva funktionsförmågor att undersökas.

Tidigare forskning har visat på positiva effekter av dans för personer med Parkinson sjukdom avseende livskvalité, motorik och kognition. Dock finns liten kunskap om bakomliggande neurala mekanismer och det är det som den nya studien hoppas få svar på.

- Det är ett av våra viktigaste uppdrag att bygga broar mellan konsten och olika vetenskapliga discipliner för att föra kunskapsutvecklingen på området framåt, därför är det extra roligt att se när det verkligen händer, säger Malin Anclair, strateg på Kompetenscentrum för kultur och hälsa. 

Den nya studien är finansierad av The Northern Dimension Partnership on Culture

Bilden visar tre dansande människor. Foto: Region Stockholm.