Hoppa till huvudinnehåll

Forskning visar musikterapins effekt på barn i behandling för leukemi

Porträtt_LenaUggla
Pulsen blir lägre hos barn med leukemi som får musikterapi, och deras hälsorelaterade livskvalitet ökar. Musikterapi är dessutom ett viktigt stöd för att klara av behandlingsperioden på sjukhuset. Det visar en nya avhandling av musikterapeuten Lena Uggla.

Lena Uggla är musikterapeut på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Huddinge och har disputerat vid Karolinska Institutet. Hon har forskat på barn som genomgår en hematopoietisk stamcellstransplantation (HCST), en etablerad behandling för barn med aggressiv leukemi.

Undersökningen visar att musikterapi har en klinisk effekt hos de behandlade barnen. Pulsen blev lägre hos barnen som fick musikterapi och deras hälsorelaterade livskvalitet ökade. Musikterapi visade sig dessutom vara ett viktigt stöd för att klara av behandlingsperioden på sjukhuset.

Lena Ugglas avhandling är ett exempel på kulturunderstödd vård. Titeln på avhandlingen är: Music therapy - an intervention effecting quality of life and health in children going through hematopoietic stem cell transplantation och finns att läsa i fulltext på engelska här.