Hoppa till huvudinnehåll

15 november Musikterapins Dag på Sös

Ruth Spargo och Joakim Lundström

Vad är musikterapi och hur fungerar det?

Musikterapi är en kompletterande behandling med rötter i första och andra världskriget. Goda resultat som soldater med posttraumatisk stress uppvisade, utvecklades till standardiserade metoder och under 1950-talet etablerades musikterapi som en komplementär behandlingsform. Positiva erfarenheter har redovisats från tidig musikstimulering under pågående intensivvårdsbehandling till sena faser när patienter behöver stöd för att hitta en ny identitet och lära sig leva med sin skada/sjukdom.

I Sverige erbjuder Kungl. Musikhögskolan kandidatprogram i musikterapi (som Ingrid Hammarlund har utformat och utvecklat). På Aalborg Universitet, Universitetet i Bergen, University of Jyväskylä resp. vid Turku University of Applied Sciences erbjuds en 5-årig masterutbildning i musikterapi.

Musikterapi har visat sig vara en värdefull metod under sjuk- och rehabiliteringsprocessens olika faser. På Södersjukhuset får för tidigt födda barn och deras familjer ta del av musikterapi sedan flera år tillbaka. På Musikterapins dag, tisdagen den 15:e november mellan 12.00-15.00, har du chansen att träffa en av Sveriges mest inflytelserika musikterapeuter, Ingrid Hammarlund. Tillsammans med Kompetenscentrums Ulrika Lindblad kommer hon att finnas i en utställning i entréhallen, där du har möjlighet att ta del av forskningen, prova instrument, och ställa frågor.

Allt fler vårdverksamheter i länet börjar upptäcka musikterapins förtjänster, säger Ulrika. 

 

Just nu uppmärksammas musikterapi i hela Europa under en vecka, och i Stockholm på Kungliga musikhögskolan samlas studenter, forskare och musikterapeuter för program under hela veckan. Därför passar det bra att vi är med och lyfter musikterapin på Sös under Forskningsveckan. 

Vill du veta mer om musikterapi? -Gå till vår webbsida Musikterapi.