Hoppa till huvudinnehåll

Lovande pilotprojekt med musik- och sånglek på BVC

skärmbild av film om musikterapi
Musik- och sånglek som leds av en musikterapeut kan främja språklig utveckling, samspel och anknytning mellan spädbarn och deras föräldrar. Musikterapeuten skapar ett tryggt rum där musikalisk improvisation och interaktivitet får stor betydelse för både barnet och föräldern.

Musikterapi bygger på interaktion, kommunikation och samskapande utifrån musik. Forskning visar att fostret kan höra ljud och röster redan inne i livmodern och föds med verktyg för att kunna kommunicera med sin omgivning. Det möjliggör för den anknytning som är livsviktig för spädbarnets överlevnad. När spädbarnet kommunicerar med föräldrarna genom blickar och joller, är turtagning en naturlig del. I samspelet härmar barnet språkets rytm och språkmelodi – funktioner som också finns i musiken.

Både deltagare och personal upplever att insatsen har haft stor betydelse, både för barnet och föräldern. En av föräldrarna, Amine Kaptanci, berättar att dottern Hevin fick covid-19 när hon var två månader gammal, trots stor försiktighet. Det gjorde att Amine blev rädd för att gå ut och träffa andra pga smittorisken och att dottern blev mer tillbakadragen och bara tydde sig henne. Men nu har Musik- och sånglek blivit ett viktigt verktyg för att komma ut och känna tillit igen.

Min lilla dotter älskar att vara här, hon lyser upp så fort hon ser musikterapeuten och förstår direkt vad som ska hända. Det här är hennes grej! Det har också betytt mycket för mig. Nu vågar jag gå ut och umgås med andra föräldrar och göra roliga saker tillsammans med mitt barn. Det vågade jag inte innan vi började här, berättar Amine Kaptanci.

Att föräldrarna mår bra är viktigt för att anknytningen ska kunna fungera. Stella Grimberg, deltagare i en tidigare grupp, berättar att musik- och sångleken hjälpte henne på ett sätt som hon inte hade förväntat sig.

Jag hade antagligen en förlossningsdepression och kunde i det här sammanhanget få en fantastisk hjälp. Man måste inte alltid träffa en psykolog och få hjälp på det viset.

Barnsjuksköterskorna Shirin Aman Ali och Marie Lekkos, berättar att verksamheten också har utvecklat sin förståelse för små barns kommunikation och hur kulturaktiviteter kan vara viktiga både individuellt och socialt.

Det är jättefint att se att de föräldrar som kommer hit också gör saker tillsammans efter musik- och sångleken. Det är särskilt viktigt för dem som behöver komma ut och träffa andra föräldrar och barn, berättar Shirin Aman Ali.

Just nu pågår förberedelser för att utvärdera pilotprojektet med forskare från flera discipliner.

Under våren 2023 har Kompetenscentrum för kultur och hälsa bjudits in att presenterat vad Musik- och sånglek är både på Samverkanskonferensen för personal som möter barn i åldern 0-5 år i Järfälla kommun och på SIMON-dagen, som ett nätverk inom Barnhälsovården i Stockholms län för sjuksköterskor som arbetar i mångkulturella och socioekonomiskt utsatta områden.

Länk till en film om Musik- och sånglek, öppnas i nytt fönster.

musikterapi
Kompetenscentrum för kultur och hälsa har sedan 2021 tillsammans med Hallunda BVC genomfört en pilotinsats med musikterapeut Pernilla Hugoson. Sedan januari i år testas insatsen även på Barnhälsan Kvarnen i Järfälla, med musikterapeut Maiyanne Sölvi Nielsen.