Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och hälsa-konferens 10 maj -välkommen med din anmälan.

Hangandelotustradgard

Inbjudan till kultur och hälsa-konferens i Stockholm

Kompetenscentrum för kultur och hälsa tillsammans med det nordiska forskningsnätverket för kultur och hälsa bjuder in till en heldagskonferens.

Talare, forskare och kulturutövare från hela Norden kommer att delta. Programmet kommer att innehålla presentationer om pågående projekt och konkreta exempel från olika verksamheter. Dessutom presenteras ny forskning och samtal om hur policy kring kulturens potential som hälsofaktor (inom vård- och omsorg, skola och samhället i stort) kan få tyngd och implementeringsstöd. Dagen rymmer även kulturinslag, lunch och mingel.

Konferensen är öppen för alla

Konferensen kommer äga rum på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och riktar sig till kulturaktörer, vårdpersonal, forskare, politiker, tjänstemän och en intresserad allmänhet.

Program och info om anmälan

På nätverkets webbplats hittar du alla programpunkter och länk till anmälan.