Hoppa till huvudinnehåll

Kultur får patienter med långvarig smärta att må bättre

Kultur kan bidra till att skapa bättre livskvalitet och bryta social isolering hos patienter som lider av långvarig smärta. Det visar forskning som gjorts av Högspecialiserad smärtrehabilitering vid Danderyds sjukhus.

Nu presenteras slutrapporten av det två år långa forskningsprojektet Rehabilitering med kultur som genomförts av Högspecialiserad smärtrehabilitering och Postpoliomottagningen vid Danderyds sjukhus med stöd från Region Stockholm. Patienter med långvarig smärta, låg aktivitetsnivå, social isolering, med/utan resttillstånd efter polio samt i behov av tolk har under åtta veckor fått uppleva musik, dans, konst, slöjd och film – både som publik och genom eget deltagande i grupp.

Forskningen har utförts dels med en kvalitativ inriktning genom observationer och intervjustudier och dels kvantitativt genom självskattningsenkäter och medicinska undersökningar. 

Ökad livskvalitet och minskad isolering

I studien ville man undersöka om kulturellt deltagande kunde minska symtom och påverka livskvalitet och psykiskt välbefinnande men även om insatserna kunde minska isolering. Resultaten visar att rehabilitering i form av regelbundna kulturaktiviteter i grupp har gett signifikanta ökningar i upplevelsen av hälsa.

Av deltagarna uppgav 94 procent att förmågan att hantera sin livssituation hade förbättrats, och 38 procent angav att rehabiliteringen i viss mån minskat smärtupplevelsen. Deltagarna redovisade också en ökad livsglädje och en minskad rädsla inför att åka med kollektivtrafik.

Långa sjukskrivningar vanligt

- Hos personer med långvarig smärta och i behov av språktolk är det vanligt med långa sjukskrivningar. Vi vet också att personer med utländsk bakgrund, oftare än andra, får fysiska symtom som värk och psykiska symptom som sömnbesvär, ängslan, oro och ångest. Traditionell rehabilitering försvåras av att patienterna saknar grundläggande kunskaper om kroppens och smärtans fysiologi och att man har en annan kulturell syn på vad som kan vara orsak till smärta och psykisk ohälsa, säger Monika Löfgren, docent och ansvarig forskare vid Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken vid Danderyds sjukhus.

- Studien ett viktigt led i att öka kunskapen om vilken typ av rehabilitering som passar just den här målgruppen och vi ser att modellen med rehabilitering med kultur fungerar.

Läs mer:

Rehabilitering med kultur (projektsida)

Slutrapport: Rehabilitering med kultur (pdf)

Förstudie: Redskap att förändra sig själv (pdf)

FAKTA

  • Forskningsprojektet Rehabilitering med kultur har pågått mellan 2016-2018 och följts av forskare från både det medicinska och humanvetenskapliga fältet.
  • Deltagande forskare var Monika Löfgren docent och leg sjukgymnast och Eva Melin med.dr. vid Danderyds sjukhus samt Georg Drakos docent i etnologi och Helena Bani-Shoraka fil.dr. vid Tolk- och översättarinstitutet, Stockholms Universitet.
  • Projektägare är Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken Stockholm/Högspecialiserad smärtrehabilitering vid Danderyds sjukhus, på uppdrag av hälso- och sjukvårdsförvaltningen och kulturförvaltningen.
  • Kulturprogrammen har utformats av Region Stockholms länskulturfunktioner. Programmen har pågått i två timmar, två gånger i veckan under åtta veckor. Varje aktivitet har genomförts i grupp under ledning av två kulturpedagoger.
  • Kulturprogrammen har bestått i animerad film, slöjd, konstvisningar och bildskapande, sång och instrumentspel samt dans.
  • En modell av metoden har tagits fram som vägledning för andra verksamheter. Modellen beskrivs i slutrapporten.
Rehabilitering med kultur för smärtpatienter vid Danderyds sjukhus. Foto: Filip Carlsson