Hoppa till huvudinnehåll

Hitta kringmaterial till kursen på Lärtorget

Illustration av två personer

Över 2 000 personer har genpfört kursen "Kultur för hälsa och välbefinnande" i plattformen Lärtorget.

Utbildningen ger en grundläggande förståelse för sambandet mellan kultur och hälsa och är framtagen av Kompetenscentrum för kultur och hälsa i Region Stockholm.

Länk till kursen på Lärtorget som öppnar i nytt fönster.

Hitta WHO:s rapport för området kultur och hälsa 

Länk till rapporten finns i Lärtorget på kurs-startsidan i huvudmenyn.

Här finns även en Samtalsguide

Guide är tänkt som ett stöd för dig som samtalsledare för att kunna reflektera kring kultur och hälsa med medarbetare på din arbetsplats. Förhoppningen är att materialet ska bidra till ett konstruktivt samtal och en nyfikenhet på att utforska området vidare. Med hjälp av den här guiden kan det bli enklare att planera, organisera och leda samtalstillfällena. Om du inte har möjlighet att hålla gruppsamtal på din arbetsplats så går det naturligtvis bra att reflektera över frågorna i materialet på egen hand. Vill du hellre ha stöd i att genomföra en workshop (eller flera) om hur kultur kan bidra till din verksamhet ta gärna kontakt med Kompetenscentrum för kultur och hälsa. 

Utvärdering sist på sidan

För att vi ska kunna ta tillvara på alla erfarenheter kring kursen så vill vi att man även slutför utvärderingen.

Vi vill att fler går kursen!

Du kan bidra till att fler får kännedom om kursen. Testa gärna själv först, och berätta gärna vad du tyckte. Har du synpunkter eller andra frågor om hur din verksamhet kan implementera hälsofrämjande insatser för patienter, framför allt patientgrupper som vistas länge i vården, kontakta oss gärna.