Hoppa till huvudinnehåll

Dansa utan krav sprider sig i Stockholm

Porträttbild av Anna Östlund
En kravlös fritidsaktivitet för unga som bygger på dansglädje sprider sig i Stockholms län. Den kallas Dansa utan krav och under 2021 har Kulturskolan Stockholm inlett ett pilotprojekt i Farsta.

Dansa utan krav är en hälsofrämjande fritidsaktivitet som innebär att unga tjejer som upplever stress eller lättare psykisk ohälsa regelbundet dansar i grupp, utan krav på prestation. Dansen bygger på den beforskade metoden Dans för hälsa som har visat sig ha goda effekter på deltagarnas hälsa.

Kompetenscentrum för kultur och hälsa vid Region Stockholm arbetar för att stötta uppstarter av Dansa utan krav i Stockholms läns olika kommuner. I år har Dansa utan krav kommit igång i stadsdelen Farsta i Stockholms stad.

Se en film om hur Tyresö kommun lyckats genomföra Dansa utan krav 

”Behövs en fristad”

Anna Östlund är samordnare och dansledare på Kulturskolan Stockholm och en av dem som varit drivande för att få till stånd insatsen i Farsta.

- Grundat på mina erfarenheter med grupper genom åren har jag länge sett behovet av Dansa utan krav. Det behövs en fristad och rörelseaktivitet med regelbundenhet för att stötta tjejer i behov av det, säger Anna Östlund som själv leder grupper en gång i veckan.

Efter uppstart i januari 2021 har totalt 24 tjejer deltagit. Åtta av dem kommer regelbundet två gånger i veckan. Vissa andra kommer en gång i veckan eller mer sällan, men återkommer ändå.

- Vi ser en stor positiv utveckling hos dem som hållit i hela terminen. De uttrycker att de kan känna sig deppiga när de kommer men är alltid glada efteråt. Men det är många som inte riktigt vågar, den tröskeln måste vi sänka, säger Anna Östlund.

Viktigt med samarbete

En nyckelperson som gjorde det möjligt att starta upp Dansa utan krav på kulturskolan i Stockholm är grundskolechefen Peter Bragner. Från skolans håll nappade han direkt på förslaget från kulturskolan.

Just samarbetet mellan skola och kulturskola lyfter han fram som en nyckel.

- Ja, det är en framgångsfaktor för framtiden och för spridning. Jag tänker att det är viktigt med den här typen av initiativ där olika aktörer jobbar och samarbetar tvärprofessionellt. Den här typen av förebyggande insatser som bygger på frivillighet har saknats tycker jag, säger Peter Bragner.

Han ser en självklar fortsättning på Dansa utan krav och hoppas att det även kan få spridning till andra stadsdelar i Stockholms stad.

Läs mer: Dansa utan krav - en metod för ungas hälsa

FAKTA Dansa utan krav

  • Anna Duberg, forskare och fysioterapeut, har utvecklat en hälsofrämjande dansmetod kallad Dans för hälsa. Inom Region Stockholm kallas det Dansa utan krav.
  • Dansen riktar sig till tjejer flickor mellan 13 och 18 år som har kroppsliga och emotionella symtom som huvudvärk, magvärk, stress, oro, ångest och nedstämdhet.
  • Insatsen bygger på regelbundna träffar två gånger i veckan under ett läsår.
  • Förutom dans och rörelse ingår även avslappningsövningar och en stund för reflektion.
Bild: Anna Östlund är samordnare och dansledare på Kulturskolan Stockholm och en av dem som varit drivande för att få till stånd insatsen i Farsta.