Hoppa till huvudinnehåll

Här möts bildterapiforskning och neuroforskning

3 författare till rapport om bildterapi

Inom BUP Stockholm kan barn och unga erbjudas bildterapi. Nu har tre bildterapeuter med stöd av Kompetenscentrum för kultur och hälsa, författat rapporten Bildterapi på neurovetenskaplig grund - Evidensbaserad praktik inom hälso- och sjukvård. Det är Sara Stayne, leg. psykoterapeut och bildterapeut vid BUP Stockholm, som står bakom rapporten tillsammans med Sophia Pankenier och Lotta Landegren.

Under senare år har forskningen om konstnärliga terapiformer gått framåt och parallellt har hjärnavbildningstekniken utvecklats. Det gör att det idag är möjligt att påvisa neurologiska förändringar efter bildterapisessioner. Att koppla dessa kunskapsområden till varandra kan öka intresset för bildterapi.

– Vi hoppas att konstnärliga behandlingsformer kan få ett ökat utrymme i hälso- och sjukvårdens policydokument så att bildterapi kan etableras mer, att fler bildterapeuttjänster inrättas och kommer fler patientgrupper till godo, säger Sara Stayne, bildterapeut och leg. psykoterapeut.

Kompetenscentrum för kultur och hälsa har i uppdrag att verka för ökad tvärvetenskaplighet och ser att bildterapifältet kan behöva draghjälp från neurovetenskapen.

– För Kompetenscentrum för kultur och hälsa är det viktigt att kunna bidra till att sprida kunskap om modern bildterapi så att konstnärliga terapiformer än mer ska kunna erkännas som ett komplement tillövrig vård och behandling, säger Ulrika Lindblad, strateg vid Kompetenscentrum för kultur och hälsa.

Länk till rapporten Bildterapi på neurovetenskaplig grund i pdf som öppnas i nytt fönster.

bildterapi