Hoppa till huvudinnehåll

Att dansa framför skärm fungerar också

dans för parkinson framför egen dator

För den som har Parkinsons sjukdom kan det vara till stor hjälp att få delta i dans framför en skärm de dagar som kroppen och allmäntillståndet inte mäktar med annat. Det visar en ny rapport av professor Anna Stigsdotter Neely, doktorand Lois Walton och med.dr. Magdalena Eriksson Domellöf. På uppdrag av Kompetenscentrum för kultur och hälsa har forskarna ställt frågor om hur dans i digital form upplevs.

­– Den här studien visar att digital dans är säkert, ger glädje och att deltagarna upplever att de mår bättre och förbättras fysiskt av att dansa i zoomrummet. Detta är ett viktigt bidrag både till dansforskningen och klinisk verksamhet. Digital dans, till skillnad från dans i sal, kan nå så många fler och kan bli ett viktigt och roligt komplement till sedvanlig behandling, säger Anna Stigsdotter Neely.

I den här studien fick deltagarna delta i dans i grupp framför skärm under 10 veckors tid. Åsa N Åström på Balettademiens Danshälsa ledde gruppen och intervjuades även i studien. Flera av deltagarna hade erfarenhet av att dansa i sal och kunde därför berätta om skillnader och likheter dansformerna emellan. Även om den digitala dansen genererade samma typ av glädje, energi och positiva påverkan på balans och rörlighet, som dans på plats, uppstod inte samma starka känsla av gemenskap och frihet som också var en förutsättning för att hitta sitt eget konstnärliga uttryck.

­Dans på plats upplevdes som en fristad och blev på så sätt en viktig förutsättning för att kunna acceptera sig själv och sin sjukdom. Att upptäcka sin kropp och att se andra som kommit längre i sjukdomen väckte känslor av sorg men gav även hopp och insikt i ”hur mycket jag och min kropp klarar av”. Dessa särdrag innebar att dansen blev så mycket mer än bara träning. För Åsa N Åström på Balettakademien är rapporten viktig:

– Dansen är ordlös vilket gör den unik och djupgående. Men vi behöver sätta ord och på det vi gör, för att kunna visa på dansens styrka. En rapport gör det möjligt för mig att på ett konkret och rättframt sätt kunna visa för läkare hur viktig dansen kan vara för den enskilda personen som jag möter på dansgolvet!

Parkinsons sjukdom är den vanligaste neurodegenerativa sjukdomen efter Alzheimers sjukdom och  kännetecknas av symtom som stelhet, skakningar och svårigheter med balansen. Sjukdomen kan också göra att det blir svårt att minnas och koncentrera sig eller att ta initiativ p.g.a. dopaminbrist som är en av sjukdomens grundorsaker. Det finns idag ingen bot mot Parkinsons och det finns ett stort behov av att hitta icke-farmakologiska behandlingar.

Länk till rapporten i pdf.