Hoppa till huvudinnehåll

Är du vår nya kollega?

Just nu rekryterar kulturförvaltningen två tjänster till avdelningen för konst. Sista ansökningsdatum är 1 juli 2022. Ansökan sker digitalt i Region Stockholms rekryteringsverktyg.

Strategisk samordnare till Kompetenscentrum för kultur och hälsa

Som en av två strategiska samordnare kommer du att verka för att synliggöra hur kultur kan integreras inom olika vårdverksamheter. Denna tjänst är särskilt inriktad på insatser och projekt som syftar till kunskapsutveckling. Inom ramen för Kompetenscentrum för kultur och hälsa bidrar du till överblick, metodutveckling och kunskapsutbyte mellan yrkespraktik, konstnärligt och mångvetenskapligt arbete. Vidare tillgodoser du att kompetensutveckling erbjuds vårdpersonal och kulturutövare.

Direktlänk till annonsen för strategisk samordnare i rekryteringsverktyg.

Har du frågor så kontakta oss gärna.

Projektledare konst

Som en av sex projektledare på avdelningen kommer du att ansvara för flera konstprojekt som kan omfatta flera konstnärliga uppdrag och inköp av färdiga verk. Till varje konstprojekt knyts en upphandlad extern konstkonsult som är konstnärligt rådgivande. I rollen som projektledare ansvarar du för helheten vilket exempelvis innebär att ha nära dialog med konstnärer, vårdgivare, arkitekter, byggledare, specialister på miljö och tillgänglighet med flera. Som projektledare rapporterar du direkt till avdelningschefen och har nära samarbete med övriga medarbetare på avdelningen. Projektledare samarbetar med förmedling, kommunikation och Kompetenscentrum för kultur och hälsa.

Direktlänk till annnons för projekledare konst i rekryteringsverktyg. 

Länk till sidorna om konst och konstnärlig gestaltning på kulturförvaltningens webbplats.