Hoppa till huvudinnehåll

Infoträff för chefer inom social- äldreförvaltning

Imagebild med logo Stockholms musikpedagogiska institut
fredag, 25 november, 2022 till lördag, 26 november, 2022
digitalt möte
00000 webb

Inbjudan till dig som är chef inom social- äldreomsorgsförvaltning i Stockholmsregionen.

Fredagen den 25 november kl. 09.00-10.00 arrangerar vi en webbträff om hur äldreomsorgspersonal kan lära sig att använda musik, sång och rörelse i omvårdnaden av personer med demenssjukdom.

I fokus står utbildningen "Omvårdnad och bemötande med musik och rörelse – en uppdragsutbildning för omvårdnadspersonal" 7,5 hp, som ges av Stockholms musikpedagogiska institut. Musikterapeut Katarina Lindblad är huvudlärare. 

KURSENS UPPLÄGG Utbildningen Omvårdnad och bemötande med musik och rörelse vänder sig i första hand till den som arbetar med den dagliga omvårdnaden inom äldreomsorg eller geriatrik. Den sträcker sig över två terminer och omfattar ett halvdagsseminarium 1 gång i månaden, plus verksamhetsförlagd praktik på den egna arbetsplatsen samt studiebesök och grupparbete på kurskamraternas arbetsplatser. Stor vikt läggs vid praktiska övningar varvat med teoretisk förståelse och reflektion. Deltagarna får lära sig att använda sång, musiklyssning och dans i sitt dagliga arbete. Deltagarna får lära sig att använda rösten på ett medvetet sätt både i tal och sång och får även träna upp sin förmåga att använda sitt eget kroppsspråk för att underlätta kontakt och kommunikation med vårdtagarna. 

Kompetenscentrum för kultur och hälsa vid Region Stockholm är utbildningens beställare och om du vet någon som borde få information om utbildningen, välkommen att sprida denna inbjudan ut vidare till kommunens egna och externa omsorgsgivare. Anmälan görs via webbformulär.