Hoppa till huvudinnehåll

Invigning biblioteken vid Karolinska

Föreläsningar
Eugeniavägen
171 64 Solna

Länk till sidan om Medicinbiblioteket på Karolinskas webbplats

Nyinvigning av biblioteken vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna bjuder på en mängd olika programpunkter.

PROGRAM FÖR MEDICINSKA BIBLIOTEKET
Föreläsningssal: Clarence Crafoord (A5:04)

10:15 Invigning av Medicinska biblioteket, A5:06
Annika Tibell, FoUUI-direktör, Karolinska Universitetssjukhuset

10:30 Kreativ interaktiv biblioterapi för kvinnor med psykisk ohälsa efter förlossning*
Cecilia Pettersson, fil.dr. och lektor i litteraturvetenskap, Göteborgs universitet

11:30 Hitta evidens snabbt - vägen till expertgranskade sammanfattningar av senaste rönen.
Ingrid Anderson, bibliotekarie/informationsspecialist, Karolinska Universitetssjukhuset
Vi bjuder på smörgås!

12:00 Ny metod eller behandling? Ta hjälp av HTA för värdering av evidensläget
Eva Fjellgren, bibliotekarie/informationsspecialist, Karolinska universitetssjukhuset och
Helena Grahn, bibliotekarie/informationsspecialist, Södersjukhuset
Vi bjuder på smörgås!

12:30 Musikterapi med barn som går igenom stamcellstransplantation*
Lena Uggla, med. dr. och musikterapeut vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus och på Allogen
Stamcellstransplantation (CAST), Karolinska Universitetssjukhuset.

13:00 Singing Kangaroo – en familjecentrerad musikterapeutisk intervention med för tidigt
födda barn och deras föräldrar*
Pernilla Hugoson, doktorand och musikterapeut på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, SÖS

13:30 Bevaka ny forskning – sätt upp enkel bevakning för att följa forskningen inom ditt ämne
Ingrid Anderson, bibliotekarie/ informationsspecialist, Karolinska Universitetssjukhuset

14:00 Embase - lär dig söka i den näst största medicinska databasen efter PubMed
Nina Bloch, bibliotekarie/ informationsspecialist, Karolinska Universitetssjukhuset

DROP IN HELA DAGEN
• Få en biblioteksproxy som ger dig tillgång till licensbelagda tidskrifter,
e-böcker och databaser även utanför regionens nätverk!
• Passa på att registrera dig för att kunna reservera och låna litteratur

LÄS MER PÅ karolinska.se/medicinskabiblioteket

PROGRAM FÖR LILLA BIBLIOTEKET
Entréhallen på plan 3
10:00 Invigning av Lilla biblioteket i entréhallen
Annika Tibell, FoUUI-direktör, Karolinska Universitetssjukhuset


HELA DAGEN
Gå på konstvandring i nya sjukhusbyggnaden: Region Stockholms kulturförvaltning berättar om konsten i nya sjukhusbyggnaden
Cecilia von Schantz och Martin West. Obs! Begränsat antal platser.

Program i samarbete med Kompetenscentrum för kultur och hälsa, Region Stockholm